In deze tekst verwijst “Hikariha” naar de website “katana-kopen.nl”.

Hikariha streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie op onze website te verstrekken, inclusief details over onze producten, met name katanas, hun eigenschappen en gebruik. Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie.

Gebruik van de Producten

De op deze website verkochte katanas zijn uitsluitend bestemd voor verzameling of het beoefenen van krijgskunsten. Hikariha aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade, verwondingen of verliezen die voortvloeien uit onjuist of nalatig gebruik van onze producten. Gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze de lokale en nationale wetten met betrekking tot het bezit en gebruik van deze producten naleven.

Veiligheidswaarschuwing

We raden ten zeerste aan dat alle personen die onze katanas gebruiken, een passende training volgen en alle veiligheidsrichtlijnen naleven. Hikariha wijst alle verantwoordelijkheid af voor onjuist gebruik van onze producten.

Beperking van Aansprakelijkheid

Hikariha, haar bestuurders, medewerkers of agenten zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens of andere immateriƫle verliezen die voortvloeien uit (i) het gebruik of het onvermogen om onze producten te gebruiken; (ii) ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iii) verklaringen of gedrag van derden op de website; of (iv) andere zaken met betrekking tot onze producten.

Wijzigingen van de Vrijwaring

Hikariha behoudt zich het recht voor om deze vrijwaring op elk moment te wijzigen. Elke wijziging wordt op deze pagina gepubliceerd en treedt onmiddellijk na publicatie in werking.

Door deze website te gebruiken en onze producten te kopen, accepteert u deze vrijwaring in zijn geheel. Als u deze vrijwaring niet accepteert, gebruik dan deze website niet en koop geen van onze producten.